Đặc điểm của oxit kẽm

Trước đây, kẽm oxit dùng để làm chất màu màu trắng nên được gọi là kẽm trắng, hay kẽm hoa (là chất bột mịn sau khi ngưng tụ kẽm ở trang thái hơi). Ở điều kiện thường kẽm oxit có dạng bột trắng mịn, khi nung trên 3000C, nó chuyển sang màu vàng (sau khi làm lạnh thì trở lại màu trắng)

 • Hấp thụ tia cực tím và ánh sáng cóbước sóng nhỏ hơn 366nm.
 • Khi đưa vào mạng tinh thểmột lượng nhỏ kim loại hóa trị I hoặc hóa trị III thì nó trở thành chất bán dẫn.

Một số hằng số:

 • Khối lượng phân tử: 81,38 g/mol
 • Khối lượng riêng: 5,65 - 5,68 g/cm3
 • Nhiệt độ nóng chảy: 19750C
 • Độ dẫn nhiệt: 25,2 W/m.độ
 • Mạng tinh thể: Mạng ion
 • Cấu trúc tinh thể: Phối trí (số phối trí: 4 )
 • Độ cứng Mohs: 4 - 4,5
 • \Delta H^0_{tt}: -348,28 kJ/mol
 • \Delta S^0: 43,64 J/mol.độ
Thời tiết
25ºC
Độ ẩm 91%
Lặng gió
Source: nchmf.gov.vn
22ºC
Độ ẩm 91%
Gió đông đông nam
tốc độ: 2 m/s
Source: nchmf.gov.vn
27ºC
Độ ẩm 82%
Gió đông đông nam
tốc độ: 2 m/s
Source: nchmf.gov.vn
24ºC
Độ ẩm 67%
Gió đông đông bắc
tốc độ: 4 m/s
Source: nchmf.gov.vn
25ºC
Độ ẩm 52%
Lặng gió
Source: nchmf.gov.vn
27ºC
Độ ẩm 84%
Gió đông nam
tốc độ: 2 m/s
Source: nchmf.gov.vn
25ºC
Độ ẩm 85%
Gió đông nam
tốc độ: 4 m/s
Source: nchmf.gov.vn
26ºC
Độ ẩm 78%
Gió đông đông nam
tốc độ: 2 m/s
Source: nchmf.gov.vn
24ºC
Độ ẩm 93%
Gió đông nam
tốc độ: 2 m/s
Source: nchmf.gov.vn
Giá vàng
Loại (SJC) Mua Bán
Hồ Chí Minh 35.420 35.520
Hà Nội 35.420 35.540
Đà Nẵng 35.420 35.540
Source: sjc.com.vn
Tỷ giá ngoại tệ
USD 19,100.00
THB 602.72
SGD 13,674.01
SEK 2,649.30
RUB 715.99
NOK 3,192.73
MYR 5,794.14
KWD 66,758.14
KRW 18.61
JPY 209.49
INR 430.50
HKD 2,475.98
GBP 28,635.09
EUR 25,620.16
DKK 3,454.96
CHF 17,963.59
CAD 18,776.71
AUD 17,528.60
Source: vietcombank.com.vn
KẼM OXIT