Liên hệ

TRUONG THANH NONFERROUS METALS COMPANY LIMITED

Factory:
Dai Dong - Hoan Son Industrial Park - Bac Ninh.
Tel: (+84) 2223. 848 566 - Fax: (+84) 2223. 848 568
Email: truongthanh.zno@gmail.com
Website: truongthanhzno.vn

 

Sale Manager:

 

Mr. Bui Quoc Khanh

Mobile: 091.33333.59


MAP TO TRUONG THANH


(*) : Các trường bắt buộc
Nội dung:
  
Thời tiết
25ºC
Độ ẩm 91%
Lặng gió
Source: nchmf.gov.vn
22ºC
Độ ẩm 91%
Gió đông đông nam
tốc độ: 2 m/s
Source: nchmf.gov.vn
27ºC
Độ ẩm 82%
Gió đông đông nam
tốc độ: 2 m/s
Source: nchmf.gov.vn
24ºC
Độ ẩm 67%
Gió đông đông bắc
tốc độ: 4 m/s
Source: nchmf.gov.vn
25ºC
Độ ẩm 52%
Lặng gió
Source: nchmf.gov.vn
27ºC
Độ ẩm 84%
Gió đông nam
tốc độ: 2 m/s
Source: nchmf.gov.vn
25ºC
Độ ẩm 85%
Gió đông nam
tốc độ: 4 m/s
Source: nchmf.gov.vn
26ºC
Độ ẩm 78%
Gió đông đông nam
tốc độ: 2 m/s
Source: nchmf.gov.vn
24ºC
Độ ẩm 93%
Gió đông nam
tốc độ: 2 m/s
Source: nchmf.gov.vn
Giá vàng
Loại (SJC) Mua Bán
Source: sjc.com.vn
Tỷ giá ngoại tệ
USD 19,100.00
THB 602.72
SGD 13,674.01
SEK 2,649.30
RUB 715.99
NOK 3,192.73
MYR 5,794.14
KWD 66,758.14
KRW 18.61
JPY 209.49
INR 430.50
HKD 2,475.98
GBP 28,635.09
EUR 25,620.16
DKK 3,454.96
CHF 17,963.59
CAD 18,776.71
AUD 17,528.60
Source: vietcombank.com.vn
KẼM OXIT